DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Prezentare creșe

Exportă PDF - Prezentare creșe Tipărește pagina - Prezentare creșe Trimite unui prieten - Prezentare creșe

      Direcția de Asistență Socială Oradea, instituţie publică de asistenţă socială, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea are în structura sa cele 14 creşe din municipiul Oradea, care oferă servicii cu caracter social, medical şi educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta antepreşcolară.

       Misiunea Creșelor este de a asigura servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară şi de a dezvolta programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora.

      Creșele din cadrul Serviciului Programe Sociale funcţionează ca centre cu program de lucru zilnic de luni până vineri în intervalul orar 6.00 - 18.00.

       Creşele, unităţi în care se desfăsoară activităţi de educaţie timpurie fac parte atât din sistemul naţional de servicii sociale reglementat de Legea asistenţei sociale - prin furnizarea de servicii de îngrijire şi supraveghere, cât şi din sistemul de învăţământ preuniversitar reglementat de Legea educaţiei naţionale, prin furnizarea de servicii de educaţie timpurie antepreşcolară.

       Beneficiarii serviciilor acordate de Creșe sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul în municipiul Oradea, cu vârste cuprinse între 10 luni - 3 ani.

       Serviciile acordate în creşe:

a. servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăţi/deficienţe de dezvoltare;
b. servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;
c. servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
d. servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare.

       Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării creşelor din cadrul Serviciului Programe Sociale, se realizează din bugetul Consiliului Local al Municipiului Oradea şi din contribuţii zilnice/lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali.

 

Valoarea alocaţiei zilnice de hrană pentru copilul care frecventează creşa este de  12 lei / zi / copil şi este stabilită conform prevederilor H.G. nr. 904 / 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului în anexa la hotărâre la pct. A.

Conform prevederilor art. 70 alin. (1) din HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, părinţii/reprezentanţii legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creşelor  sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare de întreținere,  calculată conform prevederilor Dispoziției Primarului nr.  1326 din 26.07.2018.                 

Valoarea contribuţiei se stabileşte în cote procentuale şi nu poate depăşi 20% din costul mediu lunar de întreţinere stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 609  din 28 iunie 2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Creșe - Oradea în anul şcolar 2018-2019 (o regăsiţi aici: http://www.oradea.ro/fisiere/module_fisiere/30490/h609_18.pdf), respectiv:

 

Venit mediu brut lunar cumulat al părinților/ reprezentanților legaliNumăr copii din familieCota procentuală contributie părinți
Cost mediu lunar de întreținere
Contribuția lunară de întreținere
 1 2 35=4*3
peste 700 leiun copil 20%1.185 lei237 lei
2 sau mai mulți copii
10%1.185 lei118,50 lei
între 225-699 leiun copil
10%1.185 lei118,50 lei
2 sau mai mulți copii
5%1.185 lei59,25 lei

 

      Șef Serviciul Programe Sociale: Adina Ciucioiu - telefon 0359 411 925; 0259 441 677.

      Serviciul Programe Sociale funcționează în municipilu Oradea, având sediul în Oradea, la Direcția de Asistență Socială Oradea, str. Primăriei, nr. 42 și are în structura sa un număr de 14 creșe.

Nr. Crt.Denumire locatie
Adresa
Telefon
Coordonator cresa
1Cresa nr. 1 - DUMBRAVA MINUNATAP-ta 1 Decembrie nr. 90359/194500HECIU LACRIMIOARA
2Cresa nr. 2 - PICIORUSE VESELEGradinarilor nr.80359/800996
ROB LUMINITA
3Cresa nr.3 - TARAMUL FERMECAT
Calugareni nr. 8/A
0359/466788
MARTA VIOLETA
4Cresa nr. 4 - SCUFITA ROSIE
O. Ghibu nr. 16
0359/466990
PIRJA DELIA
5Cresa nr. 5 - VOINICEL
Hategului nr. 32
0359/466300
AGAPE MARIA NICOLETA
6Cresa nr. 6 - CASUTA VESELIEI
Aluminei nr. 100
0359/174800
LAZAR CLAUDIA
7Cresa nr. 7- ALBA CA ZAPADA
Calugareni nr. 4/A
0359/191656
GROZA AMALIA
8Cresa nr. 8 - CASUTA PITICILOR
1848 nr. 3/B
0359/466993
BANYAI MIHAELA
9Cresa nr. 9 - CASUTA DIN POIENITA
Poienitei nr. 2/A
0359/466994
POLIAC MARIANA
10Cresa nr. 10 - RAZA DE SOARE
C-tin Brancusi nr. 12
0359/466992
BLAGA ALINA
11Cresa nr. 11 - SFANTUL IOSIF
Traian Lalescu nr.39
(str.Barsei nr.20)
0359/800686
CRET DANIELA
12Cresa nr. 12 - MICUL FLUTURAŞ
Poienitei nr. 2/A
(ETAJ)
0359/466994
HALASZ GIANINA
13Cresa nr. 13 - LIZUCA SI PATROCLE
Bumbacului bl.AN 28-30
0359/192808
DUCA IZABELA
14Cresa nr. 14 - Micul PrințIuliu Maniu nr. 460359/451032SEICA ADRIANA

 

Fișiere - Prezentare creșe

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE