DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Parteneriate

Exportă PDF - Parteneriate Tipărește pagina - Parteneriate Trimite unui prieten - Parteneriate

PARTENERIATE ÎN DESFĂŞURARE 2017

• Conventie de colaborare intre ASCO si Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Comunitatea Evreilor din Oradea, pentru asistenta reciproca prin sprijin metodologic si de specialitate, in domeniile in care Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Comunitatea Evreilor din Oradea acorda servicii sociale specializate, respectiv in domeniile in care ASCO are competente;

• Acord de Parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea si Asociatia Deficientilor Locomotori Bihor, avand ca obiect deschiderea in sediul Asociatia Deficientilor Locomotori din str. Simion Barnutiu nr.32, a unui punct de lucru al ASCO, pentru deservirea proiectului ACCES-OR.

• Acord de Parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea si Parohia Romano-Catolica Sf.Iosif, avand ca obiect infiintare in cadrul Centrului de Ingrijire si Educatie Timpurie - Crese aflat in structura ASCO a unui serviciu de cresa cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri, in spatiul situat in Oradea, str. Traian Lalescu nr.39, aflat in proprietatea Parohiei Romano-Catolice Sf.Iosif;

• Protocol de colaborare încheiat între ASCO şi Universitatea din Oradea/Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane, Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala în vederea desfăşurării practicii, in cadrul ASCO de către studenţi în anul universitar 2017-2018;

• Acord de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, având în vedere asigurarea asistenţei medicale preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Oradea, în vederea participării acestora la concursurile/ competiţiile sportive cu caracter de masă, comunicate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor;

• Protocol de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Cabinetul Medical Individual dr. Frăţilă Anca Rodic având ca obiect colaborarea pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune în ceea ce priveşte susţinerea copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate, activitate desfăşurată în cadrul campaniei de informare publică "Singuri acasă - ai grijă de copiii tăi oriunde te afli", campanile iniţiată în vederea conştientizării de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate, dar şi a obligaţiilor legale ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate;

• Protocol de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor, având ca obiectul colaborării promovarea şi realizarea campaniei de informare public "Singuri acasă - ai grijă de copiii tăi oriunde te afli", campanie iniţiată în vederea conştientizării de către părinţi a riscurilor cât şi a obligaţiilor ce le revin prin plecarea lor la muncă în străinătate;

• Acord de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Bihor, având ca obiect asigurarea de interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, şi creşterea calităţii serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficienţe de auz din municipiul Oradea, care se adresează instituţiei de interes public local - ASCO;

• Acord de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Administraţia Imobiliară Oradea şi Asociaţia Româno-Germană Alsterdorf, obiectul parteneriatului fiind sprijinirea integrării persoanelor cu dizabilităţi mintale şi psihice din Oradea în comunitate;

• Acord de Colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea si Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Oradea, scopul incheierii protocolului este de asigurarea cadrului de colaborare intre cele doua parti, urmarind cresterea sanselor de reintegrare a persoanelor private de libertate in perioada post detentie;

• Acord de Colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea si Asociatia Caritas Catolica Oradea, având ca obiect desfasurarea unor activitatii comune cu scopul cresterii sanselor de integrare a pesoanelor vulnerabile din municipiul Oradea, in vederea prevenirii/limitarii marginalizării lor;

• Acord de Colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Municipiul Oradea prin Directia de Management Proiecte cu Finantare Internationala si Asociatia Smiles, avand ca obiect reintegrarea sociala a persoanelor aflate in dificultate, prin acordarea de servicii sociale integrate, in centrul de Reintegrare Sociala situat in Oradea str. Vamii nr.34/a.

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE