DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Istoric

Exportă PDF - Istoric Tipărește pagina - Istoric Trimite unui prieten - Istoric

      După alegerile locale din anul 2000, executivul Primăriei municipiului Oradea a ajuns la concluzia că latura socială este una foarte complexă și că birourile și serviciile care se ocupau de rezolvarea problemelor sociale erau disparate ca organizare și erau subordonate mai multor direcții din cadrul Primăriei, fapt care îngreuna activitatea acestora.

      Astfel au fost formulate propuneri specifice ce au fost înaintate Consiliului Local al municipiului Oradea care a aprobat aceste propuneri și a hotărât înființarea Direcției Sociale - direcție care aduce sub umbrela sa toată problematica socială a orașului și structurile din cadrul Primăriei care se ocupau până atunci de probleme sociale.

      În perioada funcționării Direcției Sociale s-au demarat proiectele Azilului de Noapte și Centrul de Cazare Temporară nr. 1, finalizate dupa constituirea ASCO. Tot în perioada funcționării Direcției Sociale s-a reușit abordarea problematicii a două categorii majore de persoane : romii și persoanele cu handicap.

      După un an și jumătate de funcționare a Direcției Sociale s-a ajuns la concluzia că serviciile oferite de către aceasta nu sunt suficiente și că răspunsul la solicitarea unor cerințe iminente - ajutor social, ajutor material- nu pot rezolva problematica socială a orașului și astfel trebuia realizat, în plan local, un mecanism de acordare a unor servicii sociale complete și de calitate oferite persoanelor și familiilor care se găsesc în zona extremă a socialului.

      Toate acestea, coroborate cu legislația privind asistența socială, au determinat initiațiva privind constituirea unei instituții publice care să se ocupe de rezolvarea problemelor sociale existente în municipiul Oradea, respectiv înființarea Administrației Sociale Comunitare Oradea, instituție publică de asistență socială cu personalitate juridică.

      În 01.03.2018, ASCO și-a schimbat denumirea în Direcția de Asistență Socială Oradea (DAS Oradea), prin HCL 69/29.01.2018.

      Serviciile DAS Oradea se adresează acelei părți ale comunității care, din cauza lipsei de încredere în forțele proprii, a condițiilor materiale precare, lipsei de educație, stării proaste de sănătate , lipsei unui spațiu locativ, nu poate să se susțină singură, să-și asigure cele necesare, fiind determinate să apeleze la comunitate. Aceste servicii se pot concretiza în ajutoare materiale, fizice și bănești, obținerea unui spațiu locativ, a unui loc de muncă, hrană și îmbrăcăminte, consiliere juridică și psihologică, având ca finalitate reintegrarea persoanelor cu probleme sociale, aflate în situație de risc.

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE