DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

CENTRUL SOCIAL DIGNITAS

Exportă PDF - CENTRUL SOCIAL DIGNITAS Tipărește pagina - CENTRUL SOCIAL DIGNITAS Trimite unui prieten - CENTRUL SOCIAL DIGNITAS

Centrul social cu destinaţie multifuncţională Dignitas


Personal:

Parasca Maria Georgeta - consilier
Cîmpan Ioana Manuela - psiholog practicant

 Centrul social cu destinaţie multifuncţională "Dignitas"
Localizare: Oradea, str. Eftimie Murgu nr . 9
Capacitate de cazare: 28 de persoane

Telefon: 0359-425818

      Centrul social cu destinaţie multifuncţională „Dignitas" este o unitate de asistenţă socială destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, care au părăsit sistemul de protecţie a copilului, nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe.

      Centrul social „Dignitas" oferă găzduire pentru 28 de persoane şi dispune de :
- dormitoare pentru maxim 2 persoane;
- un grup sanitar cu duş pentru maxim 4 persoane;
- bucătărie comună pentru maxim 8 persoane;
- spălătorie şi uscătorie pentru maxim 8 persoane.

      Dotarea centrului respectă standardele europene, fiind puse la dispoziţia beneficiarilor aparatură electrocasnică (maşini de spălat, frigidere, aragaz, aspirator, cuptor cu microunde, televizoare, etc.); veselă şi tacâmuri. De asemenea, beneficiarii au acces la internet, cablu TV.

      Pentru a solicita admiterea în centru sunt necesare următoarele documente:

  • Cerere către Direcția de Asistență Socială Oradea, str. Primăriei, nr. 42 - tel: 0259-441677, fax: 0259-441678;
  • Copii xerox după actele de identitate, certificatul de naştere al solicitantului;
  • Adeverinţă de la locul de muncă;
  • Dovadă act studii;
  • Adeverinţă medicală din care să rezulte că nu suferă de boli contagioase sau boli psihice;
  • Adeverinţa care să ateste că tânărul a fost/este instituţionalizat într-un centru rezidenţial.

      Serviciile sociale de integrare/reintegrare socială sunt acordate de către DAS Oradea şi constau în:

  • găzduire pentru o perioadă de 1 an;
  • consiliere psiho-socială;
  • reintegrare socio-profesionala;
  • monitorizare post-asistenţă.

      Serviciile enumerate mai sus au ca scop dobândirea deprinderilor pentru o viaţa independentă, abilităţi tehnice şi psihosociale care îi permit individului să ducă o existenţă normală, fără a depinde de asistenţă din partea societăţii, respectiv:
• Deprinderi de viaţă zilnică: nutriţie, planificarea meniului, cumpărarea alimentelor, prepararea mâncării, comportamentul corect la masă, curăţenia bucătăriei şi depozitarea mâncării, managementul şi siguranţa casei.
• Deprinderi privind gestiunea locuinţei şi folosirea resurselor comunitare: gestiunea locuirii, transportul şi resursele comunitare.
• Deprinderi privind managementul banilor: noţiuni despre bani, economii, venituri şi impozite, operaţiuni bancare, obţinerea de credite, plan de venituri şi cheltuieli (buget personal), abilităţi de consumator.
• Deprinderi privitoare la îngrijirea personală: promovează dezvoltarea fizică şi emoţională armonioasă a tânărului prin igienă personală, stil de viaţă sănătos, sexualitate corectă.
• Deprinderi vizând dezvoltarea socială: se concentrează asupra modului în care tânărul relaţionează cu ceilalţi prin dezvoltare personală, conştiinţă culturală, comunicare, relaţii sociale.
• Deprinderi pentru integrare profesională: ariile de deprinderi care îi ajută pe tineri să îşi finalizeze programele educaţionale şi să urmeze o carieră conform interesului lor: deprinderi privitoare la planificarea carierei, angajare, luarea deciziilor şi pregătire prin studiu.

     În cazul admiterii în centru, solicitanţilor li se vor întocmi Decizii de admitere în Centru emise de către Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea pentru o perioadă de 1 an;

     De asemenea, în urma admiterii în centru, beneficiarului i se va încheia de către Direcția de Asistență Socială Oradea un contract pentru acordarea de servicii sociale pe o perioadă de 1 an, iar Direcţia Patrimoniu Imobiliar va încheia un contract de comodat şi va stabili contribuţia financiară lunară a beneficiarului conform unei hotărâri a consiliului local.

 


ACTE NECESARE SI FORMULARE

Fișiere - CENTRUL SOCIAL DIGNITAS

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE