DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

CENTRUL SOCIAL CANDEO

Exportă PDF - CENTRUL SOCIAL CANDEO Tipărește pagina - CENTRUL SOCIAL CANDEO Trimite unui prieten - CENTRUL SOCIAL CANDEO

Centrul social cu destinaţie multifuncţională CANDEO


Personal:

Parasca Maria Georgeta - consilier
Cîmpan Ioana Manuela - psiholog practicant

Localizare: Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 20
Capacitate de cazare: 36 persoane

Telefon: 0359-170793

     Grupul ţintă: tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care au părăsit sistemul de protecţie a copilului, nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe.

      Centrul social cu destinaţie multifuncţională „Candeo" este o unitate de asistenţă socială destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, (fete) care au părăsit sistemul de protecţie a copilului, nu au locuinţă şi nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuinţe. Programul de vizită a potențialilor beneficiari în Centrul social "Candeo" este în fiecare joi între orele 10.00 - 16.00.

      Centrul social "Candeo" oferă găzduire pentru 36 de persoane şi dispune de :
- dormitoare pentru maxim 2 persoane, rezultând astfel 18 dormitoare,
- un grup sanitar cu duş pentru maxim 4 persoane, rezultând astfel 10 grupuri sanitare,
- bucătărie comună pentru maxim 10 persoane, rezultând astfel 5 bucătării,
- spălătorie şi uscătorie pentru maxim 10 persoane, rezultând astfel 5 spălătorii.

      Pentru a solicita admiterea în Centrul social "Candeo" sunt necesare următoarele documente:
• Cerere către Direcția de Asistență Socială Oradea, str. Primăriei, nr. 42 - tel: 0259-441677, fax: 0259-441678;
• Copie xerox act de identitate;
• Copie xerox certificat de naştere al solicitantului;
• Adeverinţă de la locul de muncă;
• Dovadă act studii;
• Adeverinţă medicală din care să rezulte că nu suferă de boli contagioase sau boli psihice;,
• Adeverinţa care să ateste că tânărul a fost/este instituţionalizat într-un centru rezidenţial.

      Serviciile sociale de integrare/reintegrare socială sunt acordate de către DAS Oradea şi constau în:
• găzduire pentru o perioadă de 1 an;
• informare/consiliere profesională și suport în găsirea unui loc de muncă;
• consiliere psiho-socială individuală;
• reintegrare socio-profesională;
• asistenţă juridică;
• sprijin și suport în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă.

      Serviciile enumerate mai sus au ca scop dobândirea deprinderilor pentru o viaţă independentă, abilităţi tehnice şi psihosociale care îi permit individului să ducă o existenţă normală, fără a depinde de asistenţă din partea societăţii, respectiv:
• Deprinderi de viaţă zilnică: nutriţie, planificarea meniului, cumpărarea alimentelor, prepararea mâncării, comportamentul corect la masă, curăţenia bucătăriei şi depozitarea mâncării, managementul şi siguranţa casei;
• Deprinderi privind gestiunea locuinţei şi folosirea resurselor comunitare: gestiunea locuirii, transportul şi resursele comunitare;
• Deprinderi privind managementul banilor: noţiuni despre bani, economii, venituri şi impozite, operaţiuni bancare, obţinerea de credite, plan de venituri şi cheltuieli (buget personal), abilităţi de consumator;
• Deprinderi privitoare la îngrijirea personală: promovează dezvoltarea fizică şi emoţională armonioasă a tânărului prin igienă personală, stil de viaţă sănătos, sexualitate corectă;
• Deprinderi vizând dezvoltarea socială: se concentrează asupra modului în care tânărul relaţionează cu ceilalţi prin dezvoltare personală, conştiinţă culturală, comunicare, relaţii sociale;
• Deprinderi pentru integrare profesională: ariile de deprinderi care îi ajută pe tineri să îşi finalizeze programele educaţionale şi să urmeze o carieră conform interesului lor: deprinderi privitoare la planificarea carierei, angajare, luarea deciziilor şi pregătire prin studiu.

      În cazul admiterii în centru, solicitanţilor li se vor întocmi Decizii de admitere în Centru emise de către Directorul Executiv al  Direcției de Asistență Socială Oradea pentru o perioadă de 1 an;

      De asemenea, în urma admiterii în centru, beneficiarului i se va încheia de către Direcția de Asistență Socială Oradea un contract pentru acordarea de servicii sociale pe o perioadă de 1 an, iar Direcţia Patrimoniu Imobiliar va încheia un contract de comodat şi va stabili contribuţia financiară lunară a beneficiarului conform unei hotărâri a consiliului local.


ACTE NECESARE SI FORMULARE

Fișiere - CENTRUL SOCIAL CANDEO

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE