DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

CENTRUL COMUNITAR GUTENBERG

Exportă PDF - CENTRUL COMUNITAR GUTENBERG Tipărește pagina - CENTRUL COMUNITAR GUTENBERG Trimite unui prieten - CENTRUL COMUNITAR GUTENBERG

LOCAȚIE : Oradea, str. Johann Gutenberg nr. 8, jud. Bihor


Personal:
Ghirdan Ioana Ancuța - Consilier
Băbțan Elena - asistent medical comunitar
Localizare: Oradea, str. Johann Gutenberg nr. 8, jud. Bihor

 

CONTACT: 0359-466666


SCOPUL:
Scopul serviciului social "Centrul Comunitar Gutenberg", este de a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii beneficiarilor.

 

BENEFICIARII :
„Centrul Comunitar Gutenberg" este o unitate de asistență socială care oferă servicii sociale comunitare următoarelor categorii:
a) persoane fără adăpost;
b) persoane cu vârsta peste 18 ani aflate în situaţii de risc social

 

CONDITIILE DE ACCESARE A SERVICIILOR:
• persoanele care doresc să beneficieze de servicii sociale, vor depune o cerere la sediul centrului din Oradea, str. Johann Gutenberg, nr. 8 și vor atașa copie după actul de identitate; cererile vor fi analizate și aprobate de şeful centrului, în conformitate cu criteriile de eligibilitate
• În situațiile în care persoanele nu deţin acte de identitate, serviciile în comunitate pot fi furnizate şi fără evaluare, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau liste de prezență.

 

SERVICIILE CENTRULUI COMUNITAR GUTENBERG:

Direcția de Asistență Socială acordă prin personal specializat, in cadrul unor activitati de zi, următoarele tipuri de servicii:
• informare şi consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de persoane, delincvenţă, ş.a.), precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
• consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate;
• educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc.
• facilitare a accesului pe piaţa muncii
• informare și consiliere în vederea facilitării accesului la o locuinţă
• promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ
• informare și consiliere în vederea prevenirii şi combaterii izolării sociale;
• intermedierea obţinerii unor servicii prestate de alte instituţii (acte de identitate, internare în instituţii de asistenţă socială sau de sănătate, sprijin în întocmirea dosarelor pentru obţinerea unor beneficii sociale, etc.).
Serviciile sociale sunt oferite în mod gratuit.

 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE