DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

CAMPANIA DE INFORMARE SINGURI ACASĂ- ai grijă de copiii tăi oriunde te afli!

Exportă PDF - CAMPANIA DE INFORMARE SINGURI  ACASĂ- ai grijă de copiii tăi oriunde te afli! Tipărește pagina - CAMPANIA DE INFORMARE SINGURI  ACASĂ- ai grijă de copiii tăi oriunde te afli! Trimite unui prieten - CAMPANIA DE INFORMARE SINGURI  ACASĂ- ai grijă de copiii tăi oriunde te afli!

      Este o campanie de informare inițiată în vederea constientizării de către părinți a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate, dar și a obligațiilor legale ce le revin în situația în care intenționeză să plece în străinătate.

      Riscurile la care pot fi expuși copiii

      Studiile şi cercetările efectuate asupra acestui fenomen au dus la concluzia că lipsa părinţilor pe perioade îndelungate de timp poate avea efecte negative semnificative asupra dezvoltării copiilor. Printre acestea se numără:
• Sentimente de abandon, de nesiguranţă, tristeţe, anxietate, stări depresive
• Deteriorarea conduitei şcolare
• Atitudine de indiferenţă, încăpăţânare
• Tulburări de atenţie
• Dificultăţi de adaptare
• Comportamente (pre)delincvente
• Intenții sinucigaşe

      Serviciile oferite de către ASCO

      În vederea protejării acestor copii, Administraţia Socială Comunitară Oradea îi încurajează pe părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate să anunţe acest fapt la sediul instituţiei din Oradea, str.Primăriei, nr.42, unde vor fi informaţi despre modul în care pot asigura protecţia copilului în perioada când sunt plecaţi, să aleagă cu atenţie persoana care va îngriji şi supraveghea copilul în lipsa lor şi să păstreze legătura cu aceasta persoană şi cu personalul didactic din cadrul unităţii şcolare unde învaţă copilul.
      Administrația Socială Comunitară Oradea va evalua situația fiecărui copil identificat și va acorda următorele servicii :
- Servicii de prevenire a efectelor apărute ca urmare a neglijării fizice și emoționale a copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate,
- Consiliere pentru copii, pentru părinți, în scopul menținerii și îmbunătățirii relațiilor personale dintre aceștia,
- Consiliere pentru persoanele delegate de către instanță să se ocupe de creșterea și îngrijirea copiilor, în vederea prevenirii situațiilor de conflict, neadaptare sau neglijență în relația cu minorul,
- Informare și sprijin de specialitate privind demersurile pe care părintele/părinții trebuie să le intreprindă la instanța de tutelă,
- Servicii de consiliere și suport psihologic gratuit pentru copil, familie/persoană la care se află copilul,

- Informare și sprijin în obținerea unor prestații sociale prevăzute de lege, de care copilul sau reprezentatul copilului poate beneficia.

      Obligaţiile părinţilor

      Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi. Acest drept fundamental cuprins în Convenţia ONU privind drepturile copilului, ratificat de România încă din 1990, şi în Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, nu este deseori respectat în ţara noastră. Pentru ca un copil să se dezvolte într-un mod echilibrat, să devină un adult fericit, familia este esenţială. Copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste şi înţelegere.
      Odată cu plecarea părinților din țară, în interiorul familiei se produc dezechilibre majore, familia trebuie să se reorganizeze și să se adapteze noii situații.
      Tot acest proces este unul îndelungat și este resimțit ca o criză majoră de către copii, este perioada cea mai dificilă pentru copil în care acesta suferă schimbări majore.

1. Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, tutorele dar și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie Administrației Sociale Comunitare Oradea, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui.
2.Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă.
       Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana desemnată:
- să facă parte din familia extinsă
- să aibă minimum 18 ani
- să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil
3.Delegarea temporară a autorităţii părinteşti persoanei desemnate de către instanţă se face pentru o perioadă nu mai lungă de un an.
4. Cetăţenii români care au copii minori în îngrijire şi doresc obţinerea unui contract de muncă în străinătate au obligaţia de a notifica Administrației Sociale Comunitare Oradea, intenţia de a pleca la muncă în străinătate, precum şi nominalizarea persoanei în întreţinerea şi îngrijirea căreia vor rămâne copiii. Conform legislației privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, părinţii solicitanţi de locuri de muncă în străinătate au obligaţia prezentării la agenţii de ocupare a forţei de muncă a unei dovezi emise de SPAS/primăria de domiciliu.

      Cadrul legal

      Activitatea de identificare şi monitorizare a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate cât şi obligaţiile părinţilor este reglementată de:
- Ordinul nr. 219 din 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate
- Legea nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată ( art. 104-108)

 

Fișiere - CAMPANIA DE INFORMARE SINGURI ACASĂ- ai grijă de copiii tăi oriunde te afli!

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE