DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE

Exportă PDF - S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE Tipărește pagina - S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE Trimite unui prieten - S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE

publicat de Govor Consuella in Vineri , 29 Noiembrie 2019, 0:00

+ - R

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea aduce la cunoștința celor interesați lista privind ordinea de prioritate în vederea închirierii unei locuințe sociale.


În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 privind locuinţele, republicată cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 603/2019 privind aprobarea criteriilor de prioritate şi a punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuinţele sociale aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin HCL nr.953 din 28.11.2019, a aprobat lista de priorităţi a solicitanţilor de locuinţe sociale.

 

În perioada 2 septembrie - 30 septembrie 2019, a avut loc sesiunea de depunere a dosarelor pentru închirierea locuinţelor sociale din municipiul Oradea.


Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar a analizat cererile depuse împreună cu documentaţia necesară, de către solicitanţii de locuinţe sociale, a stabilit punctajul obţinut de fiecare solicitant şi a stabilit lista de priorităţi în vederea închirierii.


Lista de priorităţi se poate vizualiza în ataşamentul ştirii.

 

 Fișiere - S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE

Înapoi la Comunicate de presa

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE